Twee bijzondere jubilea in 2021

2021 was een bewogen jaar. Ook bij de Folkloristische Dansgroep Midden Twenthe is er weinig gedanst. Toch zijn er twee hoogtepunten die een eervolle vermelding verdienen. 

Op 28 oktober vierden wij het 40 jarig jubileum van ons gewaardeerde lid Meta Brink. Op 14 november was het nogmaals feest toen onze Joke ter Doest het prachtige jubileum 50 jaar lidmaatschap behaalde. 

We prijzen ons gelukkig met zulke trouwe leden die veel voor onze vereniging betekenen. We danken hen beiden voor de inzet van onze groep en hopen op nog vele mooie jaren.